top of page
Monitor Foodvalley 2.JPG

Voorbeelden van toekomstbestendige werklocaties

Of Ruimtemensen een monitor bedrijventerreinen voor Regio Foodvalley wilde opstellen? Het antwoord was ja. Als je binnen de regio beter wilt samenwerken op het gebied van
werklocaties, wil je weten waarover je het hebt. En als betere samenwerking het doel is, wil Ruimtemensen graag de instrumenten bieden die dat mogelijk maken. Beeldend,
toegankelijk en met het accent op de gemeenschappelijk belangen en verbindingen.


Ruimtemensen ontwikkelde de monitor in nauwe samenwerking met de adviseurs Economische Zaken van de acht regiogemeenten. De monitor beschrijft onder andere de ontwikkeling van de uitgifte per bedrijventerrein, de herkomst van bedrijven, de economische sectoren waarin ze actief zijn en over de kavelomvang. Zoveel mogelijk met
behulp van figuren en kaarten, want dan gaat het leven. Maar daar wilden we het niet bij laten.


Bij de ontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijventerreinen helpt het als gemeenten ervaringen en praktijkvoorbeelden met elkaar delen. Zo hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Daarom zocht én vond Ruimtemensen voorbeelden in de regio van hoe ondernemers en gemeenten het afgelopen jaar werkten aan toekomstbestendige bedrijventerreinen.

 

Inspiratie op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen!

maarten@ruimtemensen.nl / 06 27 555 205
bottom of page