top of page
Wijchen%203_edited.jpg

Aandacht maakt elk gebied mooier

Als iedereen je succes wenst moet je je afvragen of je er alleen voor staat. Dat deed adviseur economische zaken Edwin van de gemeente Wijchen dan ook, toen hij met
Ruimtemensen in gesprek kwam over bedrijventerrein Wijchen-Oost. Er ‘moest’ een toekomstvisie komen voor dit gebied, waar problemen zich leken op te stapelen, want dat
was beleid.


Aan knelpunten geen gebrek, of het nu ging over ruimte, veiligheid, energie of klimaat. Maar knelpunten oplossen alléén is niet voldoende voor echte betrokkenheid, van overheid én ondernemers. Hoe zorgen we voor draagvlak? Dat doen we door positieve energie te organiseren rond een aantrekkelijk toekomstbeeld, en dat vervolgens concreet te
maken.

 

Er moet een ‘droom’ te realiseren zijn. De ervaring leert namelijk dat mensen liever bijdragen aan het creëren van iets moois en iets nieuws, dan aan het oplossen van een probleem dat in hun ogen al veel eerder opgelost had moeten zijn, door anderen. Als ondernemers en gemeente samen kansen zien, werkt het wél. Dat is de aanpak waarmee we een toekomstvisie opstellen die verenigt. Omdat niemand het alleen kan.

maarten@ruimtemensen.nl / 06 27 555 205
bottom of page